Zagadnienia do opracowania w ramach prac dyplomowych: